Általános szerződési feltételek 

 

 

Beszállító vállalja a Vevő részére webshopos megrendelés alapján különböző habszivacs, matrac, és fekvőbútor  termékek és kiegészítők szállítását.

Ezen termékek a beszállító saját gyártásában kerülnek előállításra.

 

     A megrendelések Vevő részéről kizárólag viszonteladói webshopon  történnek.

Beszállító vállalja, hogy a megrendelés beérkezésétől számított, legkésőbb 2 munkanapon belül írásban rendelés visszaigazolást küld a Vevő részére. A rendelés visszaigazolás a beszállítónál rendszeresített „Ajánlat” formátum, ami kiegészül a „Vevői rendelésszámmal” határidő megjelöléssel. (mellékelve)

 

A felek megállapodnak a garantált szállítási határidőben mely a megrendeléstől számított maximum 10  munkanap.

 

A szállítás a rögzített, visszaigazolt napon Beszállító telephelyéről Beszállító költségére, annak fuvareszközével, vagy szervezésében történik a Vevő veszprémi üzletébe.

 

A szállítási határidőtől csak írásos, vagy telefonos egyeztetés után lehet eltérni.

Részszállítmány szintén csak az egyeztetés után alkalmazható.

 

Kapcsolattartó a Gaálhab Kft részéről Gaál Zoltán

 

  1. Árak viszonteladók részére

A rendelés időpontjában a webshopon érvényes nettó árak. 

Akciós termékek, egyedi rendelések, kiegészítők, esetén a visszaigazolt egyedi ajánlat érvényes.

 A rendelés visszaigazoláson az ár tételesen és összesítve megjelenik a termék azonosítására szolgáló fotókkal kiegészítve.

 Minden ár 30 napos fizetési határidő esetén érvényes!

 

Egyéb, egyedi termékek ára az ajánlat adásakor, és elfogadásakor, a rendeléssel kerül rögzítésre.

  Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek

         Beszállító az aláírt szállítólevek kézhezvételekor számlát állít ki Vevő részére, melyet az köteles a számla keltétől számított 30 munkanapon belül átutalással kiegyenlíteni.

   

 

  1. Reklamáció

 

Vevő vállalja, hogy az árut a beérkezést követően azonnal leellenőrzik. Azoknál a termékeknél, amelyeket a csomagolásból és egyéb okokból kifolyólag nem lehet kontrollálni, a Beszállító részére írásban kell jelezni a hibát minden szükséges információval együtt (pl. beérkezés ideje, szállítólevél száma, számla száma stb.).

 A hibákról, hiányosságokról egy írásos jóváírás-követelés kerül Beszállító részére kiállításra, és a reklamáció összege a következő fizetésnél levonásra kerül.

 Hibás áru visszaküldése, cseréje esetén a fuvarköltség a Beszállító céget terheli.

 

  1. A szerződés érvényessége és felmondása

 

        Jelen szerződés a rendelsé pillnatában lép hatályba

             

 

  1. Egyéb megállapodások

A beszállító minden termékhez Vevő tájékoztató termékleírást, és Garancialevelet mellékel.

 Új termékek bemutató matracaira 15 % visszatérítést adunk.

Minden matracunkhoz lábvédős matracvédőt adunk.

A termék minőségét csak a Vevővel történt egyeztetést és írásos beleegyezést követően lehet módosítani.

 Beszállító vállalja, hogy új termék megrendelése esetén az írásbeli megrendelés visszaigazolással együtt a rendelkezésre álló termékkel kapcsolatos tanúsítványokat, technikai adatlapot és az elvégzett vizsgálatok eredményeit a Vevő rendelkezésére bocsátja.

 Beszállító vállalja, hogy semmilyen, az egészségre káros tulajdonságú anyagot nem szállít, illetve az Európai Uniós szabványoknak és normáknak megfelelő árut szállít.

 A Beszállító a csomagolási termékdíjat megfizeti.

 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az irányadóak.

 Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződésből adódó vitákat elsődlegesen tárgyalás útján próbálják meg rendezni.

 Jogvita esetén a Szombathelyi Városi Bíróság (Cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 7. Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 16.) jár el.

 

A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után, helybenhagyólag, cégszerűen írják alá.

 Kelt: Halastó,

 

…………………………………                                            ……………………………

                                                                                                   Gaál  Zoltán cégvezető

 

 

Széchenyi 2020 logo